Number of the records: 1  

Rozsah kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

  1. HULMÁK, Milan. Rozsah kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. In Právní rádce. ISSN 1210-4817, 2018, roč. 26, č. 1, s. 34-39.
    article

    article

Number of the records: 1