Number of the records: 1  

Rozsah kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

 1. Main entry-name Hulmák, Milan, 1975- (author)
  Title statementRozsah kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách
  AnnotationTématem článku je kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Autor se zaměřuje na otázku, která cenová ujednání, v jakém rozsahu a za jakých předpokladů jsou z přezkumu vyloučena. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS 4167/12.
  In Právní rádce. - Roč. 26, (2018), č. 1, s. 34-39
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4167/12
  Spotřebitelské právo
  Spotřebitelské smlouvy
  Spotřebitel
  Ochrana spotřebitele
  Ceny
  Právní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1