Number of the records: 1  

A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response

 1. Main entry-name Bettinson, Vanessa, (author)
  Title statementA New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response
  Another responsib. Wake, Nicola, (author)
  Translated titleNový rámec sebeobrany pro oběti domácího násilí, které v reakci na něj použijí násilný odpor
  In The modern law review. - Vol. 87, no. 1, 2024, s. 141-171
  Subj. Headings Domácí násilí
  Oběti domácího násilí
  Sebeobrana
  Nutná obrana
  Trestní právo
  Právní domněnka
  Znalecký důkaz
  Přípustnost důkazu
  Velká Británie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12837 A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.