Number of the records: 1  

Poučovací povinnost soudu ve vztahu k nepominutelným dědicům a hmotněprávní námitky účastníků v řízení o pozůstalosti

 1. Main entry-name Brejlová, Kateřina, (author)
  Title statementPoučovací povinnost soudu ve vztahu k nepominutelným dědicům a hmotněprávní námitky účastníků v řízení o pozůstalosti
  AnnotationAutorka ve svém článku provádí rozbor poučovací povinnosti soudu o právu na povinný díl ve vztahu k potomkům, kteří byli posledním pořízením zůstavitele, byť jen částečně, opomenuti. Tato konkrétní otázka nebyla Nejvyšším soudem ČR výslovně judikatorně řešena. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 1998, sp. zn. III. ÚS 480/97; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. I. ÚS 4004/14.
  In Ad Notam. - Roč. 28, (2022), č. 1, s. 3-9
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 480/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4004/14
  Řízení o pozůstalosti
  Pozůstalost
  Dědictví
  Dědicové
  Poučovací povinnost soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/pdf
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.