Number of the records: 1  

Právní obrana proti neoprávněnému zápisu společníka a statutárního zástupce společnosti v obchodním rejstříku

 1. Main entry-name Ptáčník, Jan, (author)
  Title statementPrávní obrana proti neoprávněnému zápisu společníka a statutárního zástupce společnosti v obchodním rejstříku
  Another responsib. Kulda, Miloš, (author)
  AnnotationAutoři rozebírají problematiku a praktická úskalí využití institutu prohlášení právnické osoby za neplatnou se zaměřením na ochranu práv osoby, jejíž osobní údaje byly zneužity k založení společnosti. Pro lepší představu, modelovou situací, na kterou úvahy v článku směřují, je neočekávané zjištění, že v obchodním rejstříku je dotčená osoba zapsaná jako společník a člen statutárního orgánu (statutární zástupce) společnosti, se kterou však nemá absolutně nic společného a o jejíž existenci zpravidla ani nevěděla, načež daná osoba zjistí, že evidentně došlo ke zneužití jejích osobních údajů a zfalšování listin potřebných pro provedení zápisu údajů do obchodního rejstříku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 1996, sp. zn. IV. ÚS 230/95.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 1, s. 28-31
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 230/95
  Obchodní společnosti
  Obchodní rejstřík
  Zápis do obchodního rejstříku
  Statutární orgán
  Orgány obchodní korporace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.