Number of the records: 1  

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec

 1. Title statementPorušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1231/2020
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 1996, sp. zn. I. ÚS 46/96; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 582/99.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1252-1282
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 46/96
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 582/99
  Ochranné známky
  Porušení práv k ochranné značce
  Skutková podstata trestných činů
  Znalci
  Podjatost
  Poškozený
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-8-2021/ Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 8/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.