Number of the records: 1  

National Security and Retention of Telecommunications Data in Light of Recent Case Law of the European Courts

 1. Main entry-name Rojszczak, Marcin (author)
  Title statementNational Security and Retention of Telecommunications Data in Light of Recent Case Law of the European Courts
  Translated titleNárodní bezpečnost a uchovávání telekomunikačních údajů ve světle aktuální judikatury evropských soudů
  In European constitutional law review. - Vol. 17, (2021), no. 4, s. 607-635
  Subj. Headings Národní bezpečnost
  Telekomunikace
  Telekomunikační prostředky
  Telekomunikační provoz
  Data retention
  Uchovávání údajů
  Uchovávání dat
  Ochrana osobních údajů
  Soudní dialogy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLNational Security and Retention of Telecommunications Data in Light of Recent Case Law of the European Courts
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1