Number of the records: 1  

Reorganizace, účetnictví

 1. Title statementReorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019
  AnnotationZvláštním právním předpisem ve smyslu ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona se rozumí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jestliže poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu bylo u dlužníka delší 1 roku, postupuje insolvenční soud při zkoumání přípustnosti reorganizace pro účely určení celkového ročního úhrnu čistého obratu dlužníka podle ustanovení § 1d odst. 2 zákona o účetnictví. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1183/12; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 22/99
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 485/98
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1253/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1183/12
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Insolvenční zákon
  Insolvence
  Reorganizace
  Účetnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 4/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1