Number of the records: 1  

Spor o určení vlastnictví. Insolvenční řízení. Přerušení řízení

 1. Title statementSpor o určení vlastnictví. Insolvenční řízení. Přerušení řízení. : Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 1609/2017
  AnnotationSpor zahájený před zahájením insolvenčního řízení na majetek žalovaného, jímž se žalobce domáhal vůči žalovanému určení, že je vlastníkem určitého majetku (náležejícího jinak do majetkové podstaty žalovaného), je sporem, který se podle § 263 odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2013 sice přerušil prohlášením konkursu na majetek žalovaného, v němž však je možné pokračovat na návrh k tomu oprávněné osoby. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 1670/11; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 7-8, s. 453-458
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1670/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Určení vlastnictví
  Vlastnictví
  Vlastnické právo
  Insolvenční řízení
  Přerušení řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.