Number of the records: 1  

Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?

 1. Main entry-name Šimek, Robert, (author)
  Title statementVariabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?
  AnnotationAutor se zamýšlí nad tím, zda je správný závěr, podle kterého je právní jednání učiněné pojišťovnou neplatné, jestliže ta svým zákazníkům nabízí uzavření smlouvy týkající se životního pojištění s investiční složkou, která stanoví variabilní pojistnou částku. V jiných finančních sektorech lze hodnotu plnění vázat na výkonnost investování, přičemž není nezbytné, aby plnění bylo smluvně jakkoli garantováno. Nosné argumenty, na kterých se zakládá absolutní neplatnost právního jednání, často nejsou přiléhavé a patrně pramení z nepochopení byznys modelu pojišťoven, který autor proto osvětluje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 571/06; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. III. ÚS 3900/12.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 571/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  Nález ústavního soudu III. ÚS 3900/12
  Životní pojištění
  Pojišťovny
  Pojistné podmínky
  Pojistné smlouvy
  Neplatnost smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1