Number of the records: 1  

Dokazování v rámci rozhodování o obnově trestního řízení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementDokazování v rámci rozhodování o obnově trestního řízení : nález ÚS z 25. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 2587/18
  AnnotationPokud soud neprovádí při rozhodování o stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení dokazování, může rozhodnout v neveřejném zasedání. V projednávané věci je však třeba vycházet z toho, že vědecký poznatek zásadně se týkající věrohodnosti důkazního prostředku, který byl použit v meritorním řízení o vině a trestu, je novou skutečností ve smyslu § 278 odst. 1 TrŘ, kterou je třeba dokazovat v obnovovacím řízení jako podmínku pro konání obnoveného řízení. Pokud pak soud provádí, resp. doplňuje dokazování nosičem, který může vypovídat o existenci takového vědeckého poznatku, přičemž tento nosič není veřejný, a proto není stranám znám, musí dokazování provádět ve veřejném zasedání tak, aby byla zaručena všechna ústavně zaručená procesní práva stran. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 2587/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 4, s. 117
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2587/18
  Obnova trestního řízení
  Povolení obnovy řízení
  Dokazování
  Důkazní prostředky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.