Number of the records: 1  

ÚS ke styku nezletilého s rodiči

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS ke styku nezletilého s rodiči
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 11. ledna 2018, sp. zn. II. ÚS 1931/17, by soudy měly zjišťovat názor nezletilých i v řízení o předběžném opatření, kterým se prozatímně upravuje jejich styk s rodiči. Ústavní soud v nálezu konstatoval, že aniž by jakkoliv předjímal výsledek celého řízení o svěření dětí do péče, zavazuje svým nálezem obecné soudy k tomu, aby, bude-li stále trvat potřeba prozatímně upravit styk stěžovatele či matky s nezletilými, i před vydáním předběžného opatření, bude-li to možné a potřebné, řádným způsobem zjistily vlastní názor nezletilého, jenž je s ohledem na svůj věk schopen takový názor sdělit, a umožnily mu tak uplatnění jeho práva vyjádřit své stanovisko k řízení, vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a zakotvené ostatně i v občanském zákoníku (§ 867 odst. 1). [celý text] Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 1-2, s. 10
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Rodiče a děti
  Péče o nezletilé děti
  Styk rodičů s dětmi
  Práva dítěte
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.