Number of the records: 1  

Inženýrské sítě jako věc v právním smyslu

 1. Main entry-name Lebedová, Anna, (author)
  Title statementInženýrské sítě jako věc v právním smyslu
  AnnotationSpolu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se do českého právního řádu vrátila zásada superficies solo cedit, a tedy budovy (jakož i jiné stavby) jsou zpravidla součástí pozemku, na kterém stojí. Zmíněná zásada se odráží zejména v dikci ustanovení § 506 a § 507 občanského zákoníku, avšak jak s problematikou jejího návratu do českého práva, tak i s otázkami spojenými s ní samotnou souvisí řada dalších ustanovení platného a účinného soukromoprávního kodexu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93.
  In Soukromé právo. - Roč. 5, (2017), č. 12, s. 12-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/93
  Superficiální zásada
  Pozemky
  Inženýrské sítě
  Movité věci
  Nemovité věci
  Německé právo
  Německo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.