Number of the records: 1  

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementNabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález ÚS z 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16
  AnnotationObecné soudy poruší právo na ochranu majetku a na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 11 odst. 1 LPS, neposoudí-li otázku střetu práva vlastnického a práva na ochranu dobré víry nabyvatelů nemovitosti a odmítnou-li mu v odůvodněných případech poskytnout ochranu, jak to vyžaduje ustálený právní názor ÚS. Takový postup je v rozporu s čl. 89 odst. 2 Úst. Komentář: Evergreenu ve "sporech" mezi ÚS a NS je snad konec v důsledku rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016, kterým NS reflektoval ustálenou judikaturu ÚS.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 9, s. 283
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16
  Nabytí vlastnictví
  Vlastnictví nemovitostí
  Vlastnické právo
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.