Number of the records: 1  

Akcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem

 1. Main entry-name Arabasz, Jindřich, (author)
  Title statementAkcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem
  Another responsib. Boguský, Pavel, (author)
  AnnotationNejvyšší soud svým rozsudkem ve věci úpadce ELMA – THERM spol. s r. o. popřel více než 23 let trvající praxi, která s ohledem na výslovná ustanovení zákona spoléhala na to, že zástavním právem lze zajistit také pohledávky budoucí či podmíněné, a to i pro případ insolvence dlužníka. K závěrům vysloveným v tomto rozsudku však Nejvyšší soud dospěl v důsledku nesprávné aplikace zásady akcesority zajištění. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 3082/09; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 353/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3859/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 5, s. 153-168
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3082/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 353/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3859/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13
  Akcesorita
  Zajištění dluhu
  Zajištění pohledávek
  Zástavní právo
  Insolvence
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.