Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Zvukový záznam"
 1. Dokazování. Opakování důkazu. Zvukový záznam.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 3. 
  article

  article

 2. Nahrazení souhlasu České advokátní komory podle § 85b TrŘ; soulad zvukového záznamu jednání s protokolem o jednání : nález ÚS z 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 348/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 184. 
  article

  article

 3. Nahrávka zvukového nebo obrazového záznamu pro účely občanského soudního řízení pořízená bez souhlasu nahrávané osoby v rozhodovací činnosti soudů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 2-6. 
  article

  article

 4. Rozhodnutí nepublikovaná v tzv. zelené sbírce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 8 Tdo 557/2020.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 27-28. 
  article

  article

 5. Ústavní soud České republiky: provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí : nález Ústavního soudu České republiky z 1. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 843-845. 
  article

  article

 6. Dokazování, okamžité zrušení pracovního poměru, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1250-1263. 
  article

  article

 7. Zvukový záznam hovoru jako důkazní prostředek v občanském soudním řízení : nález ÚS z 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2299/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 8. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 6, s. 40-41. 
  article

  article

 9. Jeden z projevů práva na spravedlivý proces.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 62-64. 
  article

  article

 10. Tajně pořízený zvukový záznam z porady senátu jako důkaz : nález ÚS z 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 319. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.