Search results

 1. Evropské a mezinárodní insolvenční řízení : nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení : komentář / Alexander J. Bělohlávek.    Praha : C. H. Beck, 2020 . cliii, 1413 stran . ISBN 978-80-7400-767-5   Signatura M 8617
  EP
  Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

  book

 2. Insolvenční praxe : problémy a výzvy pro léta dvacátá / Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxii, 208 stran . ISBN 978-80-7400-780-4   Signatura M 8640
  OP
  Insolvenční praxe

  book

 3. Úmluva CMR : praktický komentář / Václav Roubal, Radek Novák.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 176 stran . ISBN 978-80-7598-888-1
  PZ
  Úmluva CMR

  book

 4. National constitutions in European and global governance : democracy, rights, the rule of law; national reports. Volume 1 / Anneli Albi, Samo Bardutzky editors.    The Hague : Springer Verlag, 2019 . xxiv, 683 stran . ISBN 978-94-6265-272-9   Signatura Z 4243/1
  UO
  National constitutions in European and global governance

  book

 5. Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU / Helena Pullmannová.    Praha : Leges, 2019 . 127 stran . ISBN 978-80-7502-308-7   Signatura M 8409
  OA
  Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

  book

 6. EU constitutionalisation revisited : redressing a central assumption in European studies.   -- In:  European law journal -- ISSN 1351-5993. -- Vol. 25, (2019), no. 3, s. 251-272. 
  article

  article

 7. Game of courts : a tale of principles and institutions.   -- In:  European law journal -- ISSN 1351-5993. -- Vol. 25, (2019), no. 3, s. 273-291. 
  article

  article

 8. Trestní právo Evropské unie / Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al..    Praha : Leges, 2019 . 443 stran . ISBN 978-80-7502-375-9   Signatura M 8553
  TP
  Trestní právo Evropské unie

  book

 9. Hassrede im Fernsehen / Einschränkung des Empfangs / Rs. Baltic Media Alliance : EuGH – 04. 07. 19.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 46, (2019), Heft 12-16, s. 324-332. 
  article

  article

 10. National constitutions in European and global governance : democracy, rights the rule of law; national reports. Volume 2 / Anneli Albi, Samo Bardutzky editors.    The Hague : Springer Verlag, 2019 . xxiv, 687-1522 stran . ISBN 978-94-6265-272-9   Signatura Z 4243/2
  UO
  National constitutions in European and global governance

  book