Search results

Records found: 106  
Your query: Subject h. and keywords = "Zadostiučinění"
 1. K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 36-41. 
  article

  article

 2. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii. 
  article

  article

 3. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení a právo na zadostiučinění za nemajetkovou újmu : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11-12. 
  article

  article

 4. Odůvodnění rozhodnutí o (ne)přiznání zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2058/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13-14. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nezákonným rozhodnutím. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2715/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 4, s. 225-233. 
  article

  article

 6. Ke krácení zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení v důsledku tzv. soudního ping-pongu způsobeného soudy : nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 1303/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 7. Ochrana osobnosti, zadostiučinění (satisfakce) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 25 Cdo 8/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1350-1361. 
  article

  article

 8. Důvody pro snížení zadostiučinění za průtahy v řízení pro chování poškozeného : nález ÚS z 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2234/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 196. 
  article

  article

 9. Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 8, s. 618-640. 
  article

  article

 10. K pravomoci soudu projednat spor na ochranu osobnosti poslance : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2386/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 49-54. 
  article

  article