Search results

Records found: 112  
Your query: Subject h. and keywords = "Zadostiučinění"
 1. Zur vorrangigen Ausräumung festgestellter Konventionsverletzungen – Völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Wirkungen von Urteilen des EGMR im deutschen Recht.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 13-16, s. 305-321. 
  article

  article

 2. Postmortale Genugtuung? : Die Haftung der Erben für Entschädigungsansprüche mit Genugtuungsfunktion.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 18, s. 791-799. 
  article

  article

 3. Punitive Menschenrechte – Der Anspruch des Opfers auf Bestrafung im europäischen Grundrechtsgefüge.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 22, s. 1001-1010. 
  article

  article

 4. K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 36-41. 
  article

  article

 5. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii. 
  article

  article

 6. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 7. Ústavní soud: délka správního a soudního řízení se při odškodňování vleklých věcí sčítá.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 57. 
  article

  article

 8. Použití § 142 odst. 3 OSŘ při rozhodování o nákladech řízení ve sporu o konkrétní výši zadostiučinění za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci : nález ÚS z 16. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 453/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 284. 
  article

  article

 9. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení a právo na zadostiučinění za nemajetkovou újmu : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11-12. 
  article

  article

 10. Odůvodnění rozhodnutí o (ne)přiznání zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2058/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13-14. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.