Search results

Records found: 21  
Your query: Subject h. and keywords = "Zásady práva"
 1. Jura Novit Curia and the European court of human rights.   -- In:  European journal of international law -- ISSN 0938-5428. -- Vol. 33, (2022), no. 2, s. 631-650. 
  article

  article

 2. O wartościach Konstytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 9-30. 
  article

  article

 3. Reconsidering Sentencing Principles in Cases of Civil Disobedience: : Cuadrilla Bowland Ltd and Others v Persons Unknown and Others.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 85, no. 4, 2022, s. 1062-1070. 
  article

  article

 4. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces / Jiří Mulák.    Praha : Leges, 2019 . 337 stran . ISBN 978-80-7502-387-2   Signatura M 8552
  TP
  Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

  book

 5. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : zpráva z konference pořádané na počest prof. Černé a prof. Pelikánové.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 11, s. 1051-1065. 
  article

  article

 6. Zásada legitimního očekávání ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 828-836. 
  article

  article

 7. Grundsätze der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 26, s. 1841-1847. 
  article

  article

 8. Ještě jednou k zásadě subsidiarity trestní represe v teorii a praxi českého trestního práva.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 9, s. 206-214. 
  article

  article

 9. Zum Prinzipienbegriff im öffentlichen Recht.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 118, (2017), Heft 2, s. 59-67. 
  article

  article

 10. Hat das Verfassungsrecht eine Theorie der Opposition – und braucht es eine?.   -- In:  Zeitschrift für Parlamentsfragen -- ISSN 0340-1758. -- Jhrg. 48, (2017), Heft 3, s. 473-490. 
  article

  article