Search results

Records found: 81  
Your query: Subject h. and keywords = "Vyvlastnění"
 1. Zákon o vyvlastnění : Liniový zákon : komentář / Barbora Vlachová.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xvii, 189 stran . ISBN 978-80-7400-926-6   Signatura M 9187
  PZ
  Zákon o vyvlastnění

  book

 2. Entschädigungslose Enteignung russisch kontrollierter Energieinfrastruktur : Zugleich ein Beitrag zum Eigentumsschutz im Verfassungs-, Unions- und Völkerrecht.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 8, s. 321-330. 
  article

  article

 3. Grundlage und Umfang der Enteignungsentschädigung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 42, 2023, s. 3041-3045. 
  article

  article

 4. Zákon o vyvlastnění : praktický komentář / Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xi, 223 stran . ISBN 978-80-7676-511-5   Signatura M 9133
  PZ
  Zákon o vyvlastnění

  book

 5. Věc Pálka a další proti České republice : náhrada za vyvlastněné pozemky. Číslo stížností 30262/13. Datum 24. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 210. 
  article

  article

 6. Způsob stanovení výše náhrady v případě vyvlastnění ve veřejném zájmu : rozsudek z 24. 3. 2022, č. 30262/13, Pálka a ostatní proti České republice.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 177. 
  article

  article

 7. ÚS: k veřejnému zájmu jako jedné z podmínek vyvlastnění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 18. 
  article

  article

 8. Veřejný zájem jako podmínka vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva : nález ÚS z 30. 8. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2763/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 315-316. 
  article

  article

 9. Indirect Expropriation and the Protection of Public Interests.   -- In:  International and comparative law quarterly -- ISSN 0020-5893. -- Vol. 71, (2022), no. 4, s. 945-974. 
  article

  article

 10. Staatenimmunität in der Rechtsprechung des U.S. Supreme Court – Der Welfenschatz-Fall: FSIAEnteignungsausnahme kein Vehikel zur Geltendmachung von Menschenrechten.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 7-12, s. 174-179. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.