Search results

Records found: 72  
Your query: Subject h. and keywords = "Vyvlastnění"
 1. Staatenimmunität in der Rechtsprechung des U.S. Supreme Court – Der Welfenschatz-Fall: FSIAEnteignungsausnahme kein Vehikel zur Geltendmachung von Menschenrechten.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 7-12, s. 174-179. 
  article

  article

 2. Právní úprava veřejnoprávních oprávnění jako reflexe ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu s elektřinou a plynem.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 195-203. 
  article

  article

 3. Střet exekučního a vyvlastňovacího řízení.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 20-24. 
  article

  article

 4. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 5. Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění - jeho specifika i problematické aspekty.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 212-216. 
  article

  article

 6. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 33-38. 
  article

  article

 7. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení / Tomáš Grygar, Kateřina Frumarová, Ondřej Horák, Marek Masarik.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxi, 293 stran . ISBN 978-80-7598-968-0   Signatura M 8827
  PZ
  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

  book

 8. Expropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 1, s. 8-21. 
  article

  article

 9. Soudní ochrana ve věcech vyvlastnění, její specifika a problematické aspekty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 24-32. 
  article

  article

 10. Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 15-16, s. 515-522. 
  article

  article