Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Vypořádací podíl"
 1. Bytové družstvo. Členská schůze. Vypořádací podíl : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. 27 Cdo 2711/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 316-330. 
  article

  article

 2. Společné jmění manželů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 6109/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 892-905. 
  article

  article

 3. Bytové družstvo, byty družstevní : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 922-931. 
  article

  article

 4. Seminář v Kroměříži 2019.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 35-39. 
  article

  article

 5. Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 11-12, s. 286-302. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: širší vypořádání spoluvlastnictví a náhrada nákladů řízení. Spor o výši vypořádacího podílu a úspěch účastníka v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 107-109. 
  article

  article

 7. Vypořádací podíl v bytovém družstvu : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 25-29. 
  article

  article

 8. Splnění podmínky schopnosti vyplacení přiměřené náhrady v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - § 1147 o. z. : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1942/2016.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 48-51. 
  article

  article

 9. Hodnota vypořádacího podílu ve společnosti.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 7-8, s. 202-207. 
  article

  article

 10. Družstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739. 
  article

  article