Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2019 . 533 stran . ISBN 978-80-7502-355-1   Signatura M 8466
  SP
  Správní řád

  book

 3. Veřejnoprávní smlouvy koordinační / Vojtěch Příkopa.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xiii, 135 stran . ISBN 978-80-7400-559-6   Signatura M 8144
  SP
  Veřejnoprávní smlouvy koordinační

  book

 4. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou / Jan Hrabák.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxii, 460 stran . ISBN 978-80-7598-134-9   Signatura M 8277
  SP
  Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

  book

 5. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv - praktické otázky dualismu práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 20, s. 710-714. 
  article

  article

 6. Praktikum ze správního práva procesního / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2017 . 124 stran . ISBN 978-80-7502-178-6   Signatura M 7742
  SP
  Praktikum ze správního práva procesního

  book

 7. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2017 . 519 stran . ISBN 978-80-7502-202-8   Signatura M 7869
  SP
  Správní řád

  book

 8. Správní řád / Alena Kliková, Petr Havlan, Marek Chadima, Jana Jurníková, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Stanislav Sedláček, Soňa Skulová, Jiří Venclíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xxiv, 650 stran . ISBN 978-80-7478-943-4   Signatura M 7761
  SP
  Správní řád

  book

 9. Kompetenční spory: spor z veřejnoprávní smlouvy : podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetečních sporů, ze dne 25. 2. 2016, čj. Konf 10/2015-11.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 11, s. 1099-1104. 
  article

  article

 10. Řízení před soudem: povaha úkonu správního orgánu, správní řízení: účinnost veřejnoprávní smlouvy : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. 7 As 100/2014-52.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 107-114. 
  article

  article