Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "Veřejné zdravotní pojištění"
 1. Jurčić v Croatia : employment-related protection of pregnant women.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 3. 
  article

  article

 2. K povinnosti obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) zák. o veřejném zdravotním pojištění : nález sp. zn. I. ÚS 1486/20 ze dne 27. 4. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 33-35. 
  article

  article

 3. Povinnost obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) PojZdrav : nález ÚS z 27. 4. 2021, sp. zn. I. ÚS 1486/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 197. 
  article

  article

 4. K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 55-61. 
  article

  article

 5. Zákon o veřejném zdravotním pojištění : komentář / Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxiv, 600 stran . ISBN 978-80-7598-809-6   Signatura M 8711
  PS
  Zákon o veřejném zdravotním pojištění

  book

 6. International scientific conference Labour Law 2017 which took place in Třešť, on 11th-13th October 2017, on Personal data protection, civil service act, and social circumstances of employment of foreigners.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 1, s. 85-87. 
  article

  article

 7. Zaměstnávání cizinců na území České republiky : pobyty, postupy a povinnosti ; postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků ; odvody pojistného u občanů EU, smluvních i nesmluvních států; daň z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti / Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková.    Olomouc : ANAG, spol. s.r.o., 2018 . 375 stran . ISBN 978-80-7554-148-2   Signatura M 8169
  PP
  Zaměstnávání cizinců na území České republiky

  book

 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. ii. 
  article

  article

 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 12, s. II. 
  article

  article

 10. Analogie legis, zdravotní pojištění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1988/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1323-1329. 
  article

  article