Search results

Records found: 126  
Your query: Subject h. and keywords = "Veřejné zakázky"
 1. Zadávání veřejných zakázek : vybrané aspekty a instituty / Marcela Káňová.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xvii, 202 stran . ISBN 978-80-7676-563-4   Signatura M 9191
  SP
  Zadávání veřejných zakázek

  book

 2. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek / Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023 . 714 stran . ISBN 978-80-7380-925-6   Signatura M 9253
  SP
  Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

  book

 3. Zákon o zadávání veřejných zakázek : zákon o registru smluv : komentář / Podešva, Votrubec, Sommer, Bořuta, Fišer, Flaškár, Harnach, Kožár, Marečková, Mlíčko.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xxxv, 1449 stran . ISBN 978-80-7676-554-2   Signatura M 9265
  SP
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

 4. Veřejné zakázky v praxi.    Praha : Forum, 2013-2015 . ISSN 1805-8523   Signatura C138
  Veřejné zakázky v praxi

  journal

 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / Robert Krč, Jan Vaněček.    Praha  Praha : C. H. Beck, 2022 . xv, 989 stran . ISBN 978-80-7400-834-4   Signatura M 8985
  SP
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

 6. Zákon o zadávání veřejných zakázek / Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xii, 759 stran . ISBN 978-80-7676-120-9   Signatura M 9071
  SP
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

 7. Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / Milan Šebesta, Petr Novotný, Tomáš Machurek, David Dvořák a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxv, 1622 stran . ISBN 978-80-7400-856-6   Signatura M 9076
  SP
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

 8. Ústavnost § 257 písm. j) ZVZ : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 24/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 9. Aplikace judikaturou vytvořeného požadavku na transparentnost losování dle ZVZ 2006 : nález ÚS z 25. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 2191/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 10. Aktuální vývoj v prevenci střetu zájmů veřejných funkcionářů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 5-11. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.