Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Veřejné rejstříky"
 1. Zákon o evidenci skutečných majitelů / Michaela Bastlová, Andrea Vašková.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xvii, 445 stran . ISBN 978-80-7676-151-3   Signatura M 9190
  SP
  Zákon o evidenci skutečných majitelů

  book

 2. Vláda schválila změny právní úpravy zápisu fyzických a právnických osob do veřejných rejstříků.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. i-ii. 
  article

  article

 3. Zrušení neaktivních obchodních korporací dle § 105a zákona o veřejných rejstřících.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 9, s. 7-20. 
  article

  article

 4. Podmínky výmazu právnické osoby dle § 82 odst. 1 VeřRej.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 599-600. 
  article

  article

 5. Vrchní soud v Praze: souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 10. 2017, sp. zn. 7 Cmo 355/2016.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 10, s. 257-259. 
  article

  article

 6. Das Transparenzregister kommt.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70 (2017), Heft 34, s. 2433-2438. 
  article

  article

 7. E-Justice in Deutschland – eine Bestandsaufnahme.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70 (2017), Heft 38, s. 2705-2708. 
  article

  article

 8. Soukromé právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 946 stran . ISBN 978-80-7380-681-1   Signatura M 7971
  OP
  Soukromé právo

  book

 9. Základy soukromého práva. VI, Obchodní korporace : přeměny a obchodní rejstřík / Ivan Chalupa, David Reiterman, Václav Holý.    Praha : C.H. Beck, 2016 . xvi, 154 stran . ISBN 978-80-7400-605-0   Signatura M 6940/6
  HP
  Základy soukromého práva

  book

 10. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 735 stran . ISBN 978-80-7552-333-4   Signatura M 7659
  HP
  Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.