Search results

Records found: 189  
Your query: Subject h. and keywords = "Výkon rozhodnutí"
 1. Anerkennung EU-ausländischer Strafurteile – Mängel im Justizsystem : EuGH 09.11.23 – C-819/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 77, Heft 15, 2024, s. 1024-1027. 
  article

  article

 2. Zur vorrangigen Ausräumung festgestellter Konventionsverletzungen – Völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Wirkungen von Urteilen des EGMR im deutschen Recht.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 13-16, s. 305-321. 
  article

  article

 3. Versagung der Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen anderere Mitgliedstaaten : EuGH 07.09.23 – C-590/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 45, 2023, s. 3279-3282. 
  article

  article

 4. Obtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 27-33. 
  article

  article

 5. Civilní právo procesní. Díl druhý, řízení vykonávací, řízení insolvenční : vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 399 stran . ISBN 978-80-7502-602-6   Signatura M 9082
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 6. Vollstreckung eines ausländischen Titels zur Kindesherausgabe : BVerfG 01.08.22 – 1 BvQ 50/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 45, 2022, s. 3280-3284. 
  article

  article

 7. Charakter rozhodčího nálezu jako listiny, právní důsledky falzifikace rozhodčích nálezů a obrana proti nim.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 7, s. 601-622. 
  article

  article

 8. Rozhodčí nález jako titul pro výkon rozhodnutí.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 10, s. 24-29. 
  article

  article

 9. Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2399/19 ze dne 23. 2. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 10. Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 23. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2399/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.