Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu Pl ÚS 26 11"
 1. Plénum Ústavního soudu : o spalovacím motoru s "papírově" velkým výkonem a čtyřech elektromotorech.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 15-20. 
  article

  article

 2. Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 899-918. 
  article

  article

 3. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article

 4. Domácí porod : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 8, s. 610-622. 
  article

  article

 5. Odpovědnost státu za škodu, zdravotnictví, ochrana osobnosti, právo Evropské unie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 9, s. 11467-1480. 
  article

  article

 6. Ústavnost české právní úpravy a praxe ve vztahu k domácím porodům.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č. 13-14, s. 495-503. 
  article

  article

 7. Odpovědnost veřejné moci za porušení mezinárodních závazků v českém právu : aneb mezi tím, co je, a tím, co není.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.8, s. 665-688. 
  article

  article

 8. O uvážlivosti.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2014, březen, s. 42-45. 
  article

  article

 9. Předběžné opatření u domácích porodů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 21, (2013), č.12, s. 438-444. 
  article

  article

 10. Domácí porody, hodnocení znaleckého posudku a adhezní řízení : nález ÚS z 24.7.2013, sp.zn. I. ÚS 4457/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 10, s. 349-351. 
  article

  article