Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu IV ÚS 2222 17"
  1. Aplikace přechodných ustanovení ObčZ o přestavku z pohledu superficiální zásady : usnesení NS z 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1771/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 124-126. 
    article

    article

  2. Platnost smlouvy o stavbě při absenci úředního povolení ke stavbě : rozhodnutí NS Československé republiky z 23. 5. 1923, sp. zn. Rv I 71/23 (Vážný 2654).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 142-143. 
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.