Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu III ÚS 21 02"
 1. Prekluze : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 43-49. 
  article

  article

 2. Porušení zákazu konkurence - vydání prospěchu - počátek běhu prekluzivních lhůt : rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 36-40. 
  article

  article

 3. Promlčení. Úroky z prodlení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 6,s. 428–436. 
  article

  article

 4. Promlčení práva odstoupit od smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.července 2013, sp.zn. 32 Cdo 2640/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 8, s. 643-652. 
  article

  article

 5. Promlčení práva na úroky z prodlení, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí o přiznání práva : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 15.5.2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.15-16, s. 566-568. 
  article

  article

 6. Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15.5.2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č.7, s.956-965. 
  article

  article

 7. K počátku běhu promlčecí doby práva na zaplacení ceny předmětu plnění v obchodních závazcích.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 20, (2011), č. 2, s. 2-8. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.