Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu II ÚS 361 96"
 1. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 2. Possibilities of introduction of subsidiary prosecution in Czech criminal proceedings.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 3, s. 306-318. 
  article

  article

 3. Právo na efektivní vyšetřování : dochází na třetím ústavním soudu k výrazné změně v koncepci ochrany základních práv?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 5, s. 3-14. 
  article

  article

 4. Trestněprávní poměr a trestněprocesní vztah ve světle ochrany základních práv - posun paradigmatu?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 154, (2015), č. 3, s. 229-246. 
  article

  article

 5. "Nevylučuji podání trestního oznámení!" aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle jejich obsahu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 10, (2011), č.10, s.297-299. 
  article

  article