Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu II ÚS 2818 16"
 1. Platnost smlouvy o stavbě při absenci úředního povolení ke stavbě : rozhodnutí NS Československé republiky z 23. 5. 1923, sp. zn. Rv I 71/23 (Vážný 2654).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 142-143. 
  article

  article

 2. Judikatura NS: aktuální trendy v oblasti věcných práv.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 110-114. 
  article

  article

 3. Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 32-39. 
  article

  article

 4. Stavba na cizím pozemku - nová judikatura a nové problémy.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 218-225. 
  article

  article

 5. Aplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě : rozsudek NS z 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 228-231. 
  article

  article

 6. K možnosti odstranění stromů : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. Cdo 5259/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 9, s. 39-43. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.