Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu I ÚS 315 15"
 1. Ústavní soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka v dobré víře do 1. 1. 2014. Poznámky k judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu o nabytí nemovitosti od nevlastníka do 1. 1. 2014 : nález Ústavního soudu České republiky z 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-34. 
  article

  article

 2. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 41. 
  article

  article

 3. Posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (Rc 16/2015) : usnesení ÚS z 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 253-256. 
  article

  article

 4. Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270. 
  article

  article

 5. Nabytí nemovitosti od nevlastníka : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 (Rc 16/2015, PR 2/2015 s. 70, SR 1/2015, s. 19).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 277. 
  article

  article