Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu I ÚS 2886 13"
 1. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 2. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 3. Ústavní soud České republiky: Právo poškozeného na účinné vyšetřování : nález ÚS z 3. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2012/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 4. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 17-24. 
  article

  article

 5. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181. 
  article

  article

 6. Alternativy subsidiární žaloby z hlediska garance práva na účinné vyšetřování.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 2, s. 34-39. 
  article

  article

 7. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 18-34. 
  article

  article

 8. Possibilities of introduction of subsidiary prosecution in Czech criminal proceedings.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 3, s. 306-318. 
  article

  article

 9. Dohled v soustavě státního zastupitelství.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 21, (2017), č. 1, s. 2-8. 
  article

  article

 10. Ústavní soud České republiky: efektivní trestní řízení a právo oznamovatele na účinné vyšetřování (obchodování s lidmi) : nález ÚS z 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 2, s. 46-48. 
  article

  article