Search results

Records found: 22  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu I ÚS 1919 08"
 1. Ústavní soud České republiky: Ústavněprávní ochrana tzv. šance na uzdravení; právo na zákonného soudce : nález Ústavního soudu České republiky z 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3416/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 185-187. 
  article

  article

 2. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 3. Doktrína tzv. "ztráty šance" : nález ÚS z 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3416/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 236. 
  article

  article

 4. Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 13-22. 
  article

  article

 5. Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 260-270. 
  article

  article

 6. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 7. Náhrada škody, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1725/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 701-707. 
  article

  article

 8. Compensation schemes for damage caused by healthcare and alternatives to court proceedings in the Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 4, s. 367-378. 
  article

  article

 9. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 15-20. 
  article

  article

 10. Strata šance a niektoré ďalšie spôsoby riešenia neistej kauzality.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 8-9, s. 964-975. 
  article

  article