Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Určovací žaloba"
 1. Nemožnost obcházet restituční zákony žalobami o určení : nález ÚS z 20. 2. 2020, sp. zn. III. ÚS 2130/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 118. 
  article

  article

 2. Žaloba v civilním řízení / Karel Svoboda.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xiii, 217 stran . ISBN 978-80-7598-473-9   Signatura M 8448
  OP
  Žaloba v civilním řízení

  book

 3. Žaloba určovací, veřejná soutěž : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4001/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 2, s. 306-312. 
  article

  article

 4. Existence naléhavého právního zájmu u negativních určovacích žalob na určení neplatnosti smlouvy : nález ÚS z 11. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1440/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 314-316. 
  article

  article

 5. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1440/14 : datum rozhodnutí: 11. července 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 6. Litispendence a incidenční spor.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 99-105. 
  article

  article

 7. Výjimečné uplatnění určovací žaloby v případě uplynutí restitučních lhůt : nález ÚS z 2. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 3943/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 282. 
  article

  article

 8. Insolvence. Konkurs. Incidenční spory. Aktivní věcná legitimace dlužníka. Přechodná ustanovení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sp. zn. 29 ICdo 33/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 734-743. 
  article

  article

 9. Insolvence. Incidenční spory. Zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu. Žaloba o určení neplatnosti smlouvy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sp. zn. 29 ICdo 79/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 11, s. 923-925. 
  article

  article

 10. Die Klage auf Feststellung der unangemessenen Dauer eines gerichtlichen Verfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2015, Jhrg. 68, Heft 7, s. 433-439. 
  article

  article