Search results

 1. Confessions in the criminal process.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 84 (2021), no. 1, s. 30-60. 
  article

  article

 2. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 3. Ústavnost spodní hranice majetkové škody v TrZ : nález ÚS z 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 239. 
  article

  article

 4. Právo na účinné vyšetřování - postup zdravotnického zařízení : nález ÚS z 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 1477/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 242. 
  article

  article

 5. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18 = The subsidiarity of criminal repression in decision of Constitutional court of May 2020 file No. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 695-702. 
  article

  article

 6. Jak uživit hladové krky?.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 7. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě / David Čep.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 253 stran . ISBN 978-80-210-9706-3   Signatura M 8868
  TP
  Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu

  book

 8. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě / David Čep.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 1 online zdroj (253 stran) . ISBN 978-80-210-9707-0
  Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu

  computer file

 9. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 637-642. 
  article

  article

 10. Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article