Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Telekomunikační provoz"
 1. National Security and Retention of Telecommunications Data in Light of Recent Case Law of the European Courts.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 17, (2021), no. 4, s. 607-635. 
  article

  article

 2. Durner, Wolfgang BVerfG, Urt. v. 19.05.2020 – 1 BvR 2835/17 BND-Novelle.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 14, s. 945-954. 
  article

  article

 3. K využití údajů z telekomunikačního provozu pro potřeby přestupkového řízení.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 3, s. 149-162. 
  article

  article

 4. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta : zamyšlení se nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 201-207. 
  article

  article

 5. Zajišťování důkazů u počítačové kriminality - odposlech a údaje o komunikaci : 2. díl.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 4, s. 77-83. 
  article

  article

 6. Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 7-8, s. 152-155. 
  article

  article

 7. Náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 23-25. 
  article

  article

 8. Die neue Vorratsdatenspeicherung : der nächste Schritt im Ringen um Sicherheit und Grundrechtsschutz.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 8, s. 533-539. 
  article

  article

 9. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 1, s. 35-54. 
  article

  article

 10. Možnost použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, sešit 1/2016.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 6, s. 42-51. 
  article

  article