Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Technické normy"
 1. Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 759-777. 
  article

  article

 2. Právo na informace: české technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, čj. 1 As 162/2014-63.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 10, s. 964-978. 
  article

  article

 3. Problematika technických norem z pohledu právního řádu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 822-826. 
  article

  article

 4. Technické normy v právních předpisech a smlouvách.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.6, s.37-41. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.