Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Subjekty civilního procesu"
 1. Procesní legitimace v civilním sporném řízení / Petr Coufalík.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xii, 128 stran . ISBN 978-80-7400-763-7   Signatura M 8538
  OP
  Procesní legitimace v civilním sporném řízení

  book

 2. Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 621 stran . ISBN 978-80-7380-714-6   Signatura M 8160
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 3. Civilní právo procesní. díl první, řízení nalézací : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady ; sporné řízení soudní ; nesporná (zvláštní) řízení ; rozhodčí řízení ; mediace / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 646 stran . ISBN 978-80-7502-298-1   Signatura M 8269
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 4. Pojmové znaky civilního procesu / Radka Zahradníková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-538-8   Signatura M 7808
  OP
  Pojmové znaky civilního procesu

  book

 5. Repetitórium civilného procesného práva / Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 231 stran . ISBN 978-80-89635-31-3   Signatura Z 3780
  OP
  Repetitórium civilného procesného práva

  book

 6. Civilní právo procesní. Část první, řízení nalézací / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2015 . 621 stran . ISBN 978-80-7502-076-5   Signatura M 7166/1
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 7. Procesní nástupnictví v občanském soudním řízení v souvislosti s postoupením pohledávky : nález ÚS z 9. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 2482/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 6, s. 219. 
  article

  article

 8. Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 . 579 stran . ISBN 978-80-7380-571-5   Signatura M 7320
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 9. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. Část první, Řízení nalézací / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Linde, 2014 . 621 s. . ISBN 978-80-7201-940-3   Signatura M 6889
  OP-WiCi
  Civilní právo procesní

  book

 10. Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo / Marek Števček a kol..    Bratislava : Eurokodex, 2013 . 752 s. . ISBN 978-80-89447-96-1   Signatura Z 2790
  JU-....
  Civilné právo procesné

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.