Search results

Records found: 3  
Your query: Subject h. and keywords = "Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl ÚS st 43 16"
 1. K nesprávnému poučení o opravném prostředku a k přezkumu rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby odvolacím soudem : nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 356/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 51-54. 
  article

  article

 2. Nepřípustnost ústavní stížnosti aneb kdy nemá smysl se na Ústavní soud obracet.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 3, s. 2-4. 
  article

  article

 3. Nepřípustnost ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu dle § 95 odst. 2 OSŘ : stanovisko pléna ÚS z 15. 11. 2016, sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 47. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.