Search results

Records found: 131  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní řád"
 1. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) : vel'ký komentár / Martin Píry.    Žilina : Eurokodex, 2022 . 255 stran . ISBN 978-80-8155-111-6   Signatura Z 4563
  SP
  Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

  book

 2. Sporné řízení, anebo řízení o určení právního vztahu podle správního řádu?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 64-69. 
  article

  article

 3. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu a mimo něj.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 8, s. 298-301. 
  article

  article

 4. Správní řád : komentář / Martin Kopecký, Josef Staša a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xv, 906 stran . ISBN 978-80-7676-422-4   Signatura M 9137
  SP
  Správní řád

  book

 5. Správní právo procesní / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Olga Pouperová, Martin Škurek.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxvii, 510 stran . ISBN 978-80-7400-827-6   Signatura M 8921
  SP
  Správní právo procesní

  book

 6. Der Öffentlichkeitsgrundsatz bei audiovisuellen Gerichtsverhandlungen .   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 2, s. 119-125. 
  article

  article

 7. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 3, s. 1-21. 
  article

  article

 8. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 9. Šetření podnětu podle správního řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 48-51. 
  article

  article

 10. Rozhodnutí o rozkladu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 8, s. 478-486. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.