Search results

Records found: 40  
Your query: Subject h. and keywords = "Správa dopravy a komunikací"
 1. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 170 stran . ISBN 978-80-210-9812-1   Signatura M 8912
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 2. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2021 . 483 stran . ISBN 978-80-7502-534-0   Signatura M 8964
  PZ
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 3. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2018 . 463 stran . ISBN 978-80-7502-267-7   Signatura M 8097
  PZ
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 4. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Jiří Venclíček.    Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 195 stran . ISBN 978-80-210-8450-6   Signatura M 7734
  SP
  Správní právo - zvláštní část

  book

 5. K odpovědnosti za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 17, (2017), č. 3 (45), s. 101-110. 
  article

  article

 6. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2016 . 445 stran . ISBN 978-80-7502-123-6   Signatura M 7456
  PZ
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 7. Zákon o pozemních komunikacích : komentář / Michaela Černínová, Karel Černín, Michal Tichý.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . xvii, 508 s. . ISBN 978-80-7478-652-5   Signatura M 7121
  PZ-ČeZá
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 8. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2013 . 439 s. . ISBN 978-80-87576-51-9   Signatura M 6439
  PZ-KoZá
  Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů

  book

 9. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, se souvisejícími a prováděcími předpisy, podle stavu k 1.2.2012 / Pavel Fastr, Jan Čech.    Praha : Linde, 2012 . 230 s. . ISBN 978-80-7201-876-5   Signatura M 5985
  PZ-FaZá
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 10. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem : podle stavu k 1.12.2011 / Milan Leitner, Jana Vraná.    Praha : Linde, 2012 . 607 s. . ISBN 978-80-7201-867-3   Signatura M 5906
  SP-LeZá
  Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem

  book