Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Správa cizího majetku"
 1. Občanský zákoník. : komentář. III, Věcná práva (§ 976-1474) / Jiří Spáčil, Michal Králík a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 1665 stran . ISBN 978-80-7400-803-0   Signatura M 8814/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 19, s. 654-661. 
  article

  article

 3. Praktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-805-1   Signatura M 8731
  OP
  Praktikum občanského práva hmotného

  book

 4. Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 15-16, s. 555-559. 
  article

  article

 5. Občanský zákoník : praktický komentář, I. / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 991 stran . ISBN 978-80-7380-742-9   Signatura M 8357/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 6. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 302 stran . ISBN 978-80-7380-718-4   Signatura M 8163
  OP
  Občanské právo hmotné

  book

 7. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jan Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xxix, 301 stran . ISBN 978-80-7400-711-8   Signatura M 8249
  OP
  Věcná práva

  book

 8. Správa cizího majetku / Lucie Josková, Lukáš Pěsna.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xii, 166 stran . ISBN 978-80-7552-552-9   Signatura M 7788
  OP
  Správa cizího majetku

  book

 9. Vlastnictví a věcná práva : nový občanský zákoník / Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová.    Praha : Grada Publishing, 2017 . 167 stran . ISBN 978-80-271-0610-3   Signatura M 7916
  OP
  Vlastnictví a věcná práva

  book

 10. Hospodaření s výživným nezletilého dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 9, s. 36-44. 
  article

  article