Search results

Records found: 88  
Your query: Subject h. and keywords = "Spotřebitelské smlouvy"
 1. Negativní ujednání o vlastnostech předmětu koupě ve spotřebitelské kupní smlouvě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 3, s. 77-87. 
  article

  article

 2. XXIX. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2022 . 347 stran . ISBN 978-80-7502-621-7   Signatura M 3697/29
  PV-sklad
  XXIX. Karlovarské právnické dny

  book

 3. Práva z vadného plnění v kupních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 430-441. 
  article

  article

 4. Spotřebitelská smlouva. Smlouva o přepravě osoby : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sp. zn. 33 Cdo 1217/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 7-8, s. 446-452. 
  article

  article

 5. Spotřebitel. Výkon rozhodčích nálezů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 20 Cdo 2353/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 10, s. 625-629. 
  article

  article

 6. Die neuen Regelungen im BGB zu Verträgen über digitale Produkte.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 40, s. 2913-2919. 
  article

  article

 7. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge – Weitere reaktionen auf die Digitalisierung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 39, s. 2833-2839. 
  article

  article

 8. Námitka promlčení nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 3358/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237. 
  article

  article

 9. Das Corona-Moratorium nach Art. 240 EGBGB .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 443-448. 
  article

  article

 10. Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách / Milan Hulmák.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xx, 300 stran . ISBN 978-80-7400-779-8   Signatura M 8685
  OP
  Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.