Search results

Records found: 50  
Your query: Subject h. and keywords = "Sporné řízení"
 1. Záležitosti nesporného řízení v komparativním pohledu / Markéta Šlejharová Flanderková.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xviii, 196 stran . ISBN 978-80-7400-916-7   Signatura M 9189
  OP
  Záležitosti nesporného řízení v komparativním pohledu

  book

 2. Praktický úvod do civilního řízení sporného / Jiří Remeš.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xv, 448 stran . ISBN 978-80-7400-871-9   Signatura M 9095
  OP
  Praktický úvod do civilního řízení sporného

  book

 3. Sporné řízení, anebo řízení o určení právního vztahu podle správního řádu?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 64-69. 
  article

  article

 4. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 5. Předběžné opatření v civilním procesu sporném / Vít Kučera.    Praha : Leges, 2021 . 208 stran . ISBN 978-80-7502-478-7   Signatura M 8847
  OP
  Předběžné opatření v civilním procesu sporném

  book

 6. Řádné zastoupení dítěte jako účastníka řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 19-23. 
  article

  article

 7. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení / Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxvi, 474 stran . ISBN 978-80-7400-787-3   Signatura M 8651
  OP
  Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

  book

 8. Hmotněprávní jednání účastníků řízení a otázka procesní způsobilosti v době podání návrhu v rámci sporného řízení a její následné (ne)zhojení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 1, s. 2-7. 
  article

  article

 9. Kontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 357-363. 
  article

  article

 10. Povinnost soudu rozhodnout spor v zákonem stanovené lhůtě jako možný nástroj eliminující průtahy v řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 2-10. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.