Search results

Records found: 161  
Your query: Subject h. and keywords = "Spoluvlastnictví"
 1. Problémy spoluvlastníků nemovité věci.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 1, s. 48-56. 
  article

  article

 2. Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury / Daniela Šustrová.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xv, 145 stran . ISBN 978-80-7400-934-1   Signatura M 9228
  PZ
  Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

  book

 3. Problémy spoluvlastníků nemovité věci.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 1, s. 48-56. 
  article

  article

 4. Občanský zákoník : komentář. Svazek III, obecná část (§ 976 až 1474) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xxiii, 1103 stran . ISBN 978-80-7598-757-0   Signatura M 8442/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 5. Náklady řízení při vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 30. 9. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2081/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 6. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jiří Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxxiii, 317 stran . ISBN 978-80-7400-885-6   Signatura M 9125
  OP
  Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

  book

 7. Náklady účastníka řízení při vypořádání podílového spoluvlastnictví : nález ÚS z 5. 4. 2022, sp. zn. IV. ÚS 404/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 8. Náhrada nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 311-314. 
  article

  article

 9. Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 262/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 8-10. 
  article

  article

 10. Poučovací povinnost soudu o možnosti podat žalobu na odklad zrušení spoluvlastnictví v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : usnesení ÚS z 20. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 2345/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 43-44. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.