Search results

Records found: 121  
Your query: Subject h. and keywords = "Společné jmění manželů"
 1. Rodina v krizi a právo.   -- In:  Rodina -- ISSN 2788-3973. -- Roč. 1, (2024), č. 1, s. 38-50. 
  article

  article

 2. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí věci do SJM a důkazní břemeno. Peněžní prostředky na bankovním účtu a SJM. Zrušení užívacího práva k domu nebo bytu, ve kterém byla rodinná domácnost manželů : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 7. 2022, sp. zn. 22 Cdo 3070/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 2, s. 68-72. 
  article

  article

 3. 9 + 1 výzev společného jmění manželů : I. část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 2, s. 33-62. 
  article

  article

 4. 9 + 1 výzev společného jmění manželů : III. část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 21-45. 
  article

  article

 5. Judikatura práva rodiny / Daniela Kovářová, Karel Havlíček.    Praha : Stálá konference českého práva, 2022 . 200 stran . ISBN 978-80-906813-7-8   Signatura M 9077
  OP
  Judikatura práva rodiny

  book

 6. Rozhodnutí o časově neomezeném užívání bytové jednotky tvořící součást společného jmění manželů třetí osobou jako nikoliv běžná záležitost : usnesení NS z 21. 7. 2021, sp. zn. 26 Cdo 3286/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 7-8, s. 226-228. 
  article

  article

 7. Společné jmění manželů a rok 2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 88-98. 
  article

  article

 8. Ochrana majetku v horizontálních vztazích a dobré mravy : nález ÚS z 11. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 1916/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 9. Společné jmění manželů a exekuce / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 210 stran . ISBN 978-80-7400-847-4   Signatura M 8959
  OP
  Společné jmění manželů a exekuce

  book

 10. Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie / Lucie Zavadilová.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 233 stran . ISBN 978-80-210-9977-7   Signatura M 8991
  EP
  Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.