Search results

Records found: 45  
Your query: Subject h. and keywords = "Soudní ochrana"
 1. Preliminary rulings before the General Court : What judicial architecture for the European Union?.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 60, no. 6, 2023, s. 1515-1550. 
  article

  article

 2. Das Verfassungsgefüge im Stresstest der Pandemie – Über Defizite im rechtsstaatlich demokratischen Schutzdispositiv (ausgehend von den Beispielen „Notrecht“ und Covid-Zertifikat).   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 123, (2022), Heft 2, s. 59-91. 
  article

  article

 3. Dělba moci / Vojtěch Šimíček (ed.).    Praha : Leges, 2022 . 216 stran . ISBN 978-80-7502-642-2   Signatura M 9136
  TS
  Dělba moci

  book

 4. Judicial protection in transnational criminal proceedings / Martin Böse, Maria Bröcker, Anne Schneider editors.    Cham : Springer nature Switzerland, 2021 . vii, 441 stran . ISBN 978-3-030-55795-9   Signatura Z 4450
  TP
  Judicial protection in transnational criminal proceedings

  book

 5. Grundrechtsschutz in der Pandemie.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 38, s. 2761-2766. 
  article

  article

 6. Role Ústavního soudu v koronakrizi.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 14-27. 
  article

  article

 7. Kontaktverbot bei sexuellem Missbrauch einer Behinderten : EGMR 28.05.20 – 17895/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 47, s. 3441-3446. 
  article

  article

 8. Neposkytnutí ochrany povinnému soudem proti svévolnému postupu soudního exekutora : nález sp. zn. III. ÚS 2208/21 ze dne 19. 10. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 48-49. 
  article

  article

 9. Rozšířený senát: škola jako původce nezákonného zásahu; krizová opatření vlády; účinky bezprostředně plynoucí z právního předpisu : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, čj. 9 As 264/2020-51.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxxvii-cxxxii. 
  article

  article

 10. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (3. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.