Search results

Records found: 118  
Your query: Subject h. and keywords = "Soudní exekutoři"
 1. Ústavnost vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 15/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 2. Svévolný postup soudního exekutora - pokračování v exekuci po zrušení exekučních příkazů : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. III. ÚS 2208/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 3. Soudní exekuce / Jitka Wolfová, Martin Štika.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 367 stran . ISBN 978-80-7676-114-8   Signatura M 9149
  OP
  Soudní exekuce

  book

 4. Limity rozhodování exekučního soudu o odměně soudního exekutora : nález ÚS z 25. 1. 2022, sp. zn. I. ÚS 2353/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  article

  article

 5. Přiznání náhrady nákladů vzniklých v souvislosti se změnou exekutora : usnesení sp. zn. IV. ÚS 28/21 ze dne 19. 7. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 49. 
  article

  article

 6. Stanovení výše odměny soudního exekutora (vyklizení Kliniky II) : nález sp. zn. I. ÚS 2013/21 ze dne 29. 9. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 50. 
  article

  article

 7. ESLP se nelíbí složení kárných senátů soudních exekutorů : rozsudek z 23. 6. 2022, č. 19750/13, Grosam proti České republice.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 301-304. 
  article

  article

 8. Zastavení exekučního řízení zastaveného soudním exekutorem v rozporu se zákonem : nález sp. zn. III. ÚS 1536/21 ze dne 29. 9. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 47-48. 
  article

  article

 9. Neposkytnutí ochrany povinnému soudem proti svévolnému postupu soudního exekutora : nález sp. zn. III. ÚS 2208/21 ze dne 19. 10. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 48-49. 
  article

  article

 10. K vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ze dne 2. 11. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 49-50. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.