Search results

Records found: 246  
Your query: Subject h. and keywords = "Soudci Ústavního soudu"
 1. Pár poznámek k ústavní úpravě Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 126-131. 
  article

  article

 2. Befangenheit einer als Anwältin tätigen Richterin am Verfassungsgerichtshof : VerfGH BW 21.11.22 – 1 VB 98/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 4, 2023, s. 205-207. 
  article

  article

 3. Hledání rovnováhy aneb Život soudce / Tomáš Němeček, Josef Baxa.    Praha : Vyšehrad, 2023 . 212 stran . ISBN 978-80-7601-799-3   Signatura M 9186
  JU
  Hledání rovnováhy aneb Život soudce

  book

 4. Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Marta Tóthová, Dominik Šoltys (eds.)..    Košice : Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023 . 340 stran . ISBN 978-80-574-0207-7   Signatura Z 4630
  PV
  Právo a ideál dobra a spravodlivosti

  book

 5. Jubilejní konference k 30. výročí Ústavního soudu.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736X. -- 2023, č. 1, s. 35-36. 
  article

  article

 6. Comparative court-packing.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 21, (2023), no. 1, s. 80-126. 
  article

  article

 7. "Demokracie ani právní stát nejsou samozřejmostí".   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 3, s. 6-9. 
  article

  article

 8. Tři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe = Three comments on factors influencing the Constitutional Court and on the possibilities of their reflection.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 423-433. 
  article

  article

 9. Zkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného = Exploring extra-legal influences at the edge of what is methodologically possible.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 435-442. 
  article

  article

 10. Reprezentanti české právnické obce se sešli na prvním obnoveném Sjezdu českých právníků v pražském Karolinu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 4-6. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.